جعل مجازی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعل تکوینی یا عرضی به معنی ایجاد یا اعتبار یک شیء از طریق جعل ملزوم آن است.


تعریف جعل مجازی

[ویرایش]

جعل مجازى که مقابل جعل حقیقی مى باشد ، جعلى است که به تبع جعل دیگر پدید مى آید و خود نیاز به جعل مستقل ندارد . در حقیقت ، در جعل مجازى ، ملاک جعل ـ که حاجت و نیاز می‌باشد ـ وجود ندارد، مانند : جعل زوجیت براى عدد چهار که صرف تصور عدد چهار، زوجیت آن را مى رساند ، و یا مانند : جعل ماهیت که به تبع جعل وجود ( بنا بر اصالت وجود ) موجود مى شود.
[۲] ایضاح الكفایة ، فاضل لنكرانی ، محمد ، ج۴ ، ص۴۶


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المحصول فی علم الاصول، سبحانی، جعفر، ج۳، ص۱۹    
۲. ایضاح الكفایة ، فاضل لنكرانی ، محمد ، ج۴ ، ص۴۶


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۷، برگرفته از مقاله «جعل مجازی».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | جعل
جعبه ابزار