جعل حقیقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعل حقیقی به معنی ایجاد یا اعتبار یک شیء به صورت حقیقى است.


تعریف جعل حقیقی

[ویرایش]

جعل حقیقى که مقابل جعل مجازی مى باشد ، جعلى است که اولاً و بالذات به شى ء نسبت داده مى شود ، مانند : جعل حجیت براى امارات .

ملاک جعل حقیقی

[ویرایش]

در جعل حقیقی، ملاک جعل ـ که نیاز و حاجت می باشد ـ وجود دارد ؛ براى مثال ، در جعل ابیض ( سفید ) براى جسم ، چون جسم ، سفیدى نداشته و به آن نیاز دارد ، ملاک جعل موجود است .
[۲] شرح اصول فقه ، محمدی ، علی ، ج۳ ، ص۸۸-۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المحصول فی علم الاصول، سبحانی، جعفر، ج۳، ص۱۹.    
۲. شرح اصول فقه ، محمدی ، علی ، ج۳ ، ص۸۸-۸۹.
۳. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۴۷-۴۸.    
۴. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص۲۹۷.    
۵. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۱۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۷، برگرفته از مقاله «جعل حقیقی».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | جعل
جعبه ابزار