جعل بسیط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعل بسیط به معنی ایجاد تکوینی یا اعتباری یک شیء است.


تعریف جعل بسیط

[ویرایش]

جعل بسیط ، مقابل جعل مرکب و به معنای ایجاد چیزی به دون لحاظ امور دیگر می باشد ( مانند ایجاد زید ) به گونه ای که معنای کان تامه را افاده می نماید .

تعریف استاد سبحانی

[ویرایش]

در کتاب المحصول فی علم الاصول آمده است :
" الجعل اما جعل بسیط بمعنی ایجاد الشی ء تکوینا و اما جعل مرکب و هو جعل شی ء شیئا کجعل الجسم ابیض ... فان جعل البسیط اما حقیقی کجعل الوجود و اما عرضی کجعل الماهیة "
[۳] تهذیب الاصول ، سبزواری ، عبدالاعلی ، ج۲ ، ص۱۲.
[۴] فرهنگ معارف اسلامی ، سجادی ، جعفر ، ج۲ ، ص۱۸۴.
[۵] شرح اصول فقه ، محمدی ، علی ، ج۳ ، ص۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ایضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۳۳ و ۳۴.    
۲. المحصول فی علم الاصول، سبحانی، جعفر، ج۳، ص۱۹.    
۳. تهذیب الاصول ، سبزواری ، عبدالاعلی ، ج۲ ، ص۱۲.
۴. فرهنگ معارف اسلامی ، سجادی ، جعفر ، ج۲ ، ص۱۸۴.
۵. شرح اصول فقه ، محمدی ، علی ، ج۳ ، ص۳۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۶، برگرفته از مقاله «جعل بسیط».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | جعل
جعبه ابزار