جعل احکام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعل احکام به معنی ایجاد حکم در عالم اعتبار توسط قانون گذار است.


تعریف جعل احکام

[ویرایش]

جعل احکام ، به معنای قرار دادن احکام بر موضوعات از راه قانون گذاری و تشریع است .
جعل احکام از طریق انشای حکم برای موضوع که همان اعتبار و لحاظ شارع است ، صورت می گیرد و به همین خاطر به حکم، " مجعول " گفته می شود .

← تعریف محقق ایروانی


در کتاب " الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی " آمده است:
" تشریع الحکم هو ما یصطلح علیه بالجعل ، و الحکم الفعلی هو ما یصطلح علیه بالمجعول "
[۱] الحلقة الثالثة فی اسلوبهاالثانی ، ایروانی ، باقر ، ج ۱ ، ص ۱۸۹.
.
بنابراین ، جعل احکام ، به معنای ایجاد حکمی برای موضوعی ، در عالم اعتبار از جانب جاعل (قانون گذار) است .
برای مثال ، شارع طبیعت نماز را در نظر می گیرد و با توجه به مصالح واقعی که بر آن مترتب است حکم وجوب را بر آن بار نموده و می گوید: " الصلاة واجبة ".

اقسام جعل حکم

[ویرایش]

جعل حکم از جهات مختلف ، یا به صورت قضیه حقیقی یا خارجی و یا به صورت حکم تکلیفی یا وضعی و یا به صورت حکم واقعی یا ظاهری است .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحلقة الثالثة فی اسلوبهاالثانی ، ایروانی ، باقر ، ج ۱ ، ص ۱۸۹.
۲. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج ۱، ص ۱۲۰.    
۳. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج ۲، ص ۲۹.    
۴. ایضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۵، ص ۳۱۶-۳۱۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۶، برگرفته از مقاله «جعل احکام».    
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «».


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | جعل
جعبه ابزار