جعفر بن محمدمحسن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمدمحسن اصفهانی، خطاط نسخ نویس قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن محمّد محسن اصفهانی خطاط نسخ نویس قرن دوازدهم هجری، در تاریخ ۱۱۲۶ق نسخه‌ای از «صحیفه کامله سجّادیّه» را به خط نسخ کتابت نموده، نسخه به شماره ۸۴۷۸ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.
[۱] آستان قدس رضوی، فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، ج۶، ص۲۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آستان قدس رضوی، فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، ج۶، ص۲۶۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲۸.    جعبه ابزار