جعفر بن محمدتقی مجلسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا جعفر بن علّامه ملّامحمّدتقی مجلسی، عالم فاضل از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا جعفر بن علّامه ملّامحمّدتقی مجلسی، عالم فاضل از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان است. تملک او با مهر بیضوی بر روی برگی از کتاب «جوامع الکلام» تالیف سیّدمیرزا جزایری مشهود است.

تالیفات

[ویرایش]

از تالیفات او: «مفتاح النجاح» موسوم به «مفتاح الجنان» است که به فارسی و به نام شاه سلیمان تالیف نموده و شامل یک مقدمه در مقدمات نماز و سه باب در نماز یومیّه و تعقیبات آن و سایر نمازها و ادعیه و احراز و خاتمه کتاب مشتمل بر فوائد متفرقه است. کتاب به سعی و اهتمام ملک الکتاب شیرازی در سال ۱۳۱۸ق به چاپ رسید. و در‌ هامش آن «لئالی المخزونه» تالیف: فیض کاشانی به طبع رسیده است. در فواید الرضویّه نیز آمده است که دو نسخه از «مختصر المصباح» تالیفات ملّامحمّدجعفر مجلسی در کتابخانه میرزا محمّد قمی موجود است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۳۴۲-۳۴۳.
[۲] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۷، ص۱۰۲.
[۴] مشار، خان‌بابا، مؤلفین کتب چاپی، ج۴، ص۴۸۴۷.
[۵] قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه، ج۲، ص۴۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۳۴۲-۳۴۳.
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۷، ص۱۰۲.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۱، ص۳۵۵.    
۴. مشار، خان‌بابا، مؤلفین کتب چاپی، ج۴، ص۴۸۴۷.
۵. قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه، ج۲، ص۴۷۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۸۹.    جعبه ابزار