جعفر بن محمدباقر مذهب حسینی گنابادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا جعفر مذهب بن میرزا محمّدباقر منجم بن سیّدمحمّدحسین بن سیّدبدیع‌الزّمان حسینی گنابادی، استاد مسلم در صنعت تذهیب در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا جعفر مذهب بن میرزا محمّدباقر منجم بن سیّدمحمّدحسین بن سیّدبدیع‌الزّمان حسینی گنابادی، در صنعت تذهیب رنج‌ها برده تا استادی مسلم گردید لکن در اوان جوانی به سن ۲۸ سالگی وفات یافته، در تخت فولاد مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۰۷.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۰۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۳۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۸۷.    جعبه ابزار