جعفر بن مثنی آل‌نعیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن مثنی بن عبدالسلام عطار ازدی کوفی (م قرن سوم هجری)، از محدثان موثق شیعه و از شخصیت‌های خاندان‌ آلِ‌نُعَیْم می‌باشد، این خاندان‌ از خاندان‌های مشهور کوفه بوده که بیش‌تر بزرگان آن از راویان حدیث بوده‌اند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن مثنی بن عبدالسلام عطار ازدی کوفی، از محدثان موثق و از شخصیت‌های برجسته شیعه در کوفه و از خاندان آل‌نعیم بود.
از حسین بن عثمان رواسی روایت نمود و کسانی مانند حسن بن مثنی، محمد بن حسن بن عبدالله، قاسم بن محمد بن حسین بن حازم و حسن بن محمد بن سماعه (م ۲۶۳ هـ) از او روایت کرده‌اند.
وی دارای کتاب النوادر می‌باشد.
با توجه به درگذشت راوی‌اش در سال ۲۶۳ هـ، عطار را می‌توان از رجال قرن سوم به شمار آورد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۴] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ض۳۵.
[۱۵] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۱۸۴.
[۱۶] کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۳، ص۱۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۴۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۵۶.    
۳. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۶۴.    
۴. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۹۱.    
۵. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۲۱.    
۶. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۵، ص۲۸۴.    
۷. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۲، ص۱۲۱.    
۸. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۴، ص۱۳۸.    
۹. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۶۵۸.    
۱۰. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۶۴.    
۱۱. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۱، ص۳۵۴.    
۱۲. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۲۱۹.    
۱۳. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۴، ص۳۲۵.    
۱۴. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ض۳۵.
۱۵. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۱۸۴.
۱۶. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۳، ص۱۸۲.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۲۷، برگرفته از مقاله «جعفر بن مثنی».
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل‌نعیم»، ج۲، ص۴۷۸.    


جعبه ابزار