جعفر بن عبداللّه کمره‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن عبداللّه کمره‌ای اصفهانی، عالم فاضل محقق، جامع علوم و فنون، استاد علماء زمان و مرجع فتوا و احکام در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ قوام الدین جعفر بن عبداللَّه بن ابراهیم حویزی کمره‌ای اصفهانی معروف به «شیخ جعفر قاضی»، عالم فاضل محقق، جامع علوم و فنون، استاد علماء زمان و مرجع فتوا و احکام. در خدمت علمای اعلام اصفهان آقاحسین خوانساری، ملّامحمّدباقر سبزواری و ملّامحمّدتقی مجلسی تلمذ نموده
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۳۱.
[و از سیّدصدرالدّین محمّد قمی، میرزا قوام‌الدّین محمّد سیفی قزوینی، ملّامحمّدتقی مجلسی، ملّامحمّداکمل اصفهانی و حاج محمّد اردبیلی روایت می‌نماید.
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلامه المجلسی، ص ۱۹-۲۰.
]
در سال ۱۰۹۸ه. ق از طرف شاه سلیمان صفوی به منصب قاضی اصفهان منصوب شده
[۴] حسینی خاتون‌آبادی، عبدالحسین، وقایع السنین و الاعوام، ص۵۴۰.
و سپس شیخ‌الاسلام اصفهان شد.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۲۸۸.
او داماد آقاحسین خوانساری بوده و در اصفهان به تدریس می‌پرداخته و جمع کثیری از فضلاء از درس او استفاده می‌کرده‌اند.

وفات

[ویرایش]

در سال ۱۱۱۵هق راهی سفر حج شده، در مسیر راه بیمار شده و در دو فرسخی نرسیده به نجف اشرف وفات یافت و ملّامحمدّ فاضل سراب او را تغسیل و تکفین نموده در صحن مطهر علوی جنب مزار علّامه حلّی در نجف اشرف مدفون نمود.
[۶] حسینی خاتون‌آبادی، عبدالحسین، وقایع السنین و الاعوام، ص۵۵۳.


تالیفات

[ویرایش]

این تالیفات از اوست:
۱. «رساله در اصول دین» به فارسی [۲. «تحفه سلطانی و هدیه مجلس خاقانی» درباره فلسفه، به فارسی، نسخه آن به شماره ۱۲۶۱۶ در کتابخانه آیت‌اللّه العظمی مرعشی نجفی موجود است و در سال ۱۳۳۹ش در تهران به ضمیمه «الرساله الطریفه فی ترجمه العلامه محمّد جعفر القاضی الکمره‌ای» به چاپ رسیده است.
[۷] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۳۲، ص۳۵-۳۶.
۳. «ذخائر الدّعوات فی تعقیب الصلوات» به فارسی، که نسخه آن به شماره ۲۴۱۷ در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی در قم موجود است.]
[۸] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۶، ص۴۰۰-۴۰۱.
۴. حاشیه بر «الروضه البهیه فی شرح اللّمعه الدّمشقیّه» ۵. حاشیه بر «کفایه المقتصد» محقق سبزواری[ ۶. «شرح دعای مکسور و شکستگی»، که نسخه آن به شماره ۱۲۶۵۲ در کتابخانه آیت‌اللَّه العظمی مرعشی نجفی موجود است.]
[۹] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۳۲، ص۱۴۱-۱۴۲.
۷. «وجیزه در حکم ولایت وصی بر نکاح صغیر».
[شیخ محمّدعلی حزین لاهیجی در طفولیت به همراه پدر به فیض دیدار او نایل شده و شرح حال او را ذکر نموده است اما به اشتباه مدفن او را حائر حسین (علیه‌السّلام) می‌نویسد].
[۱۰] حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۱۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۳۱.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلامه المجلسی، ص ۱۹-۲۰.
۴. حسینی خاتون‌آبادی، عبدالحسین، وقایع السنین و الاعوام، ص۵۴۰.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۲۸۸.
۶. حسینی خاتون‌آبادی، عبدالحسین، وقایع السنین و الاعوام، ص۵۵۳.
۷. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۳۲، ص۳۵-۳۶.
۸. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرکز احیاء میراث، ج۶، ص۴۰۰-۴۰۱.
۹. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۳۲، ص۱۴۱-۱۴۲.
۱۰. حزین لاهیجی، محمدعلی، تاریخ و سفرنامه حزین، ص۱۵۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۱۷-۳۱۸.    جعبه ابزار