جعفر بن حسین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن حسین بن علی بن ابی ‌طالب علیه السلام، نام مادرش ملومه دختر قضاعه
[۱] لباب الانساب، ج۱، ص۳۴۹.
یا سلافه است.
[۲] ابن سعد، الطبقات الكبرى( الطبقة الخامسة)، ص۳۷۰.بررسی شهادت جعفر

[ویرایش]

صاحب تسلیة المجالس او را در شمار شهیدان کربلا ذکر کرده است.

← دیدگاه شیخ مفید


شیخ مفید می‌ گوید: جعفر در زمان حیات پدرش از دنیا رفت.

←← نقد دیدگاه شیخ مفید


از این ‌که شیخ مفید درباره او، تعبیر قتل یا شهادت را به کار نبرده است، چنین برمی‌ آید که از دیدگاه وی، جعفر در شمار شهیدان کربلا نیست.
آنچه این نظر را تقویت می‌کند این است که هیچ یک از مورّخان پیش از صاحب تسلیة المجالس، فرزندی از حسین علیه السلام، به نام جعفر را در شمار شهدای کربلا ذکر نکرده ‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لباب الانساب، ج۱، ص۳۴۹.
۲. ابن سعد، الطبقات الكبرى( الطبقة الخامسة)، ص۳۷۰.
۳. حسینی کرکی حائری، محمد بن ابی طالب، تسلیة المجالس و زینة المحالس، ج۲، ص۳۳۰     .
۴. مفید، محمد بن محمد، الارشاد، ج۲، ص۱۵۳.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ص۱۲۰.    


جعبه ابزار