جعفر بن احمد رویدشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن احمد بن داود رویدشتی، از محدثین اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن احمد بن داود رویدشتی، از محدثین اصفهان است. اصلاً از اهالی رویدشت بود و در مدینه (شهرستان) اصفهان ساکن بود. وی از احمد بن مهدی روایت می‌کرد و ابواسحاق سریجانی مدینی از او نقل حدیث نموده است.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۸۲.    جعبه ابزار