جعفر بن أبی‌السری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن ابی‌السری اصفهانی، از محدثین اصفهان در قرن چهارم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن ابی‌السری اصفهانی، از محدثین اصفهان در قرن چهارم هجری، اگرچه رسماً به تشیع مشهور نبوده امّا از دوست‌داران حضرت علی (علیه‌السّلام) بوده، کما اینکه ابن عقده، پس از آنکه مطمئن می‌شود او از ناصبیان اصفهان نیست و از علی (علیه‌السّلام) کینه‌ای ندارد، به او حدیث آموخته است.
[۲] فقیه ‌ایمانی، مهدی، ، تاریخ تشیع اصفهان، ذیل «طبرانی»، ص۳۷۷-۳۷۸.
]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۳، ص۸۷.    
۲. فقیه ‌ایمانی، مهدی، ، تاریخ تشیع اصفهان، ذیل «طبرانی»، ص۳۷۷-۳۷۸.
۳. قمی، شیخ عباس، الکنی و الالقاب، ج۲، ص۴۴۳.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۸۲.    جعبه ابزار