جعفر بن‌ باقر نجفی جواهری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواهری، آل، خاندان‌ علمی‌ شیعی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ تا پانزدهم‌ در عراق‌ است. یکی از شخصیت‌های این خاندان، شیخ‌ جعفر بن‌ باقر بن‌ صادق‌، فرزند ابراهیم‌ (فرزند صاحب‌ جواهر) است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ‌ جعفر بن‌ باقر بن‌ صادق‌، فرزند ابراهیم‌ (فرزند صاحب‌ جواهر)، از عالمان‌ خرمشهر بود و در زمان‌ حکومت‌ رضاشاه‌، به‌ سبب‌ انتقادات‌ بسیار از او، به‌ بروجرد تبعید شد و در ۱۳۵۰ در آن‌جا درگذشت‌.
[۱] عبدالحسین‌ جواهری‌، النجم‌ الزاهر فی‌ اعلام‌ آل‌الجواهر، ج۱، ص۷، (جزوه‌ تکثیر شده‌).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالحسین‌ جواهری‌، النجم‌ الزاهر فی‌ اعلام‌ آل‌الجواهر، ج۱، ص۷، (جزوه‌ تکثیر شده‌).


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جواهری»، شماره۵۱۷۳.    جعبه ابزار