جعفرقلی فریدنی اینانلو اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفرقلی فریدنی اینانلو، از خوشنویسان اواخر دوره صفویّه در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفرقلی فریدنی اینانلو [از خوشنویسان اواخر دوره صفویّه] در تاریخ ربیع الثّانی ۱۳۱۶ق به خط نستعلیق خوش نسخه‌ای از «شرح قصیده خمریه» ابن فارض را نوشته [است.] کتاب به شماره ۶۵۱۴۵ در کتابخانه مجلس شورای ملّی در تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست کتابخانه مجلس شورای ملّی، ج۱۵، ص۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، فهرست کتابخانه مجلس شورای ملّی، ج۱۵، ص۳۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۴۳.    


جعبه ابزار