جعرانه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از محلهای محرم شدن در حج جعرانه می باشد.


بیان لفظ جعْرانه

[ویرایش]

یکی از میقاتها جعرانه می باشد.

توضیح جعرانه

[ویرایش]

جعرانه محلى است بیرون از حرم در مسیر طائف به مکه که فاصله‌اش تا مکه یک بَرید است.

احرام پیامبر از جعرانه

[ویرایش]

روایت شده است که رسول خدا صلّى اللّٰه علیه و آله پس از بازگشت از غزوه حنین از جعرانه براى به جا آوردن عمره مفرده احرام
بست.

ضبط لفظ جعرانه در منابع لغوی

[ویرایش]

در منابع لغوى «جِعِرّانه» و «جَعِرّانه» هم ضبط شده است.

کاربرد جعرانه در فقه

[ویرایش]

از این عنوان در باب حج سخن گفته‌اند.

احکام جعرانه

[ویرایش]

براى کسانى که میقاتشان جهت گزاردن عمره مفرده ادنی الحل است افضل آن است که از جعرانه، تنعیم و یا حدیبیه محرم شوند.
برخى گفته‌اند:افضل جعرانه، سپس تنعیم و پس از آن حدیبیه است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. معجم البلدان، ج۲، ص۱۴۲.    
۲. وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۳۴۱.    
۳. وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۲۹۹.    
۴. العروة الوثقی، ج۴، ص۶۴۰.    
۵. المعتمد فی شرح العروة، ج۳، ص۲۳۳.    
۶. تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۹۴.    
۷. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۱۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۹۴.    


رده‌های این صفحه : احرام | حج | فقه | مواقیت
جعبه ابزار