جزیره (سرزمین بین دجله و فرات)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه سرزمین بین دجله و فرات در لسان فقه جزیره گفته می‌شود و این عنوان با اضافه «اهل» به آن (اهل جزیره) در باب صلات و زکات به کار رفته است.


نماز اهل جزیره

[ویرایش]

بنابر قول مشهور، براى اهل جزیره مستحب است هنگام استقبال جهت نماز، اندکى به چپ متمایل گردند.

زکات اهل جزیره

[ویرایش]

بنابر قول مشهور، افضل در پرداخت زکات فطره پرداخت قوت غالب هر منطقه است؛ از این رو گفته‌اند:
بر اهل جزیره مستحب است گندم یا جو پرداخت کنند. برخى قدما پرداخت گندم یا جو را بر آنان واجب دانسته‌اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، ج۱، ص۳۶۹.    
۲. مختلف الشیعة، ج۲، ص۶۴.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۷۹.    
۴. مستمسک العروة، ج۹، ص۴۱۳-۴۱۵.    
۵. المهذب، ج۱، ص۱۷۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۸۳.    


رده‌های این صفحه : زکات | فقه | نماز
جعبه ابزار