جزایری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجزایری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید نعمت الله جزایری، فقیه‌، محدّث‌ و ادیب‌ امامی‌ قرن‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
امیر عبدالقادر جزایری، روحانی مجاهد، شاعر، ادیب، عالم، عارف و قهرمان ملی الجزایر در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی
سید محمد موسوی جزایری، فرزند سید علی اکبر و نواده محدث متبحر شهیر، سید نعمت‌الله جزایری رحمة‌الله‌علیه
سید محمدعلی موسوی جزایری، فرزند آیت‌الله آقا سید محمدعلی موسی جزایری، از علمای وارسته شوشتر
شیخ عبدالکریم جزایری، از برجسته‌ترین ادبا و فقهای مجاهد شیعه عراق در قرن چهاردهم هجری
طاهر بن صالح جزایری، از دانشمندان‌ و ادیبان‌ سوری‌ قرن‌ سیزدهم‌ و چهاردهم‌
عبدالله بن نورالدین جزایری، فقیه‌، محدّث‌، منجم‌ و مورخ‌ امامی‌ قرن‌ دوازدهم
محمدجواد جزایری، از ادبا، فقها و رهبران ضد استعمار و مجاهد شیعه عراق در قرن چهاردهم هجری
محیی‌الدین جزایری، از رهبران مجاهد الجزایری در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری/ نوزدهم و بیستم میلادی
نورالدین جزایری، محدّث‌، ادیب‌ و لغوی‌ امامی‌ در قرن‌ دوازدهم
محمدحسن بن محمدمحسن جزایری اصفهانی، از خوشنویسان عصر شاه سلطان حسین صفوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار