جراتذخیره مقاله با فرمت پی دی افجسارت در انجام کاری که احتمال خطر دارد را جرأت می گویند و از آن به مناسبت در باب اجتهاد و تقلید و قضاء سخن گفته‌اند.


تعریف جرأت

[ویرایش]

جرأت عبارت است از جسارت در امرى و اقدام به کارى که احتمال خطر یا انحراف در آن هست.

اجتهاد و جرأت

[ویرایش]

برخى، بسیار جرأت نداشتن مجتهد در فتوا را از شرایط جواز تقلید از او برشمرده‌اند؛ بنابر این، تقلید از مجتهدى که در فتوا دادن نهایت جرأت را دارد جایز نیست؛ [۱] [۲] لیکن برخى گفته‌اند:
چنانچه زیادى جرأت ناشى از تبحّر و‌ تتبع بسیار و تسلّط مجتهد بر ادلّه و قواعد و فروع مختلف باشد نه تنها نقص به شمار نمى‌رود، بلکه مزیتى است که موجب تعین تقلید از او مى‌شود؛ مگر آنکه زیادى جرأت ناشى از کج سلیقگى مجتهد و انحراف وى از شیوه اجتهاد مقبول یا کم تقوایى او باشد. [۳] [۴]

قاضی و جرأت

[ویرایش]

براى قاضی مکروه است در دادگاه به قدرى نرمى و ملاطفت از خود نشان دهد که دو طرف دعوا جرأت پیدا کنند. [۵]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الفوائد الحائریة، ص۳۴۱.    
۲. مفاتیح الاصول ص۵۷۸.    
۳. القول الرشید ج۱، ص۴۵۲.
۴. الدر النضید ج۱، ص۴۷۵.
۵. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳،صفحه ۶۹-۷۰.    


رده‌های این صفحه : اجتهاد و تقلید | فقه | قضاوت
جعبه‌ابزار