جرأت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجسارت در انجام کاری که احتمال خطر دارد را جرأت می گویند و از آن به مناسبت در باب اجتهاد و تقلید و قضاء سخن گفته‌اند.


تعریف جرأت

[ویرایش]

جرأت عبارت است از جسارت در امرى و اقدام به کارى که احتمال خطر یا انحراف در آن هست.

اجتهاد و جرأت

[ویرایش]

برخى، بسیار جرأت نداشتن مجتهد در فتوا را از شرایط جواز تقلید از او برشمرده‌اند؛ بنابر این، تقلید از مجتهدى که در فتوا دادن نهایت جرأت را دارد جایز نیست؛ لیکن برخى گفته‌اند:
چنانچه زیادى جرأت ناشى از تبحّر و‌ تتبع بسیار و تسلّط مجتهد بر ادلّه و قواعد و فروع مختلف باشد نه تنها نقص به شمار نمى‌رود، بلکه مزیتى است که موجب تعین تقلید از او مى‌شود؛ مگر آنکه زیادى جرأت ناشى از کج سلیقگى مجتهد و انحراف وى از شیوه اجتهاد مقبول یا کم تقوایى او باشد.
[۳] القول الرشید ج۱، ص۴۵۲.
[۴] الدر النضید ج۱، ص۴۷۵.


قاضی و جرأت

[ویرایش]

براى قاضی مکروه است در دادگاه به قدرى نرمى و ملاطفت از خود نشان دهد که دو طرف دعوا جرأت پیدا کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الفوائد الحائریة، ص۳۴۱.    
۲. مفاتیح الاصول ص۵۷۸.    
۳. القول الرشید ج۱، ص۴۵۲.
۴. الدر النضید ج۱، ص۴۷۵.
۵. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳،صفحه ۶۹-۷۰.    


رده‌های این صفحه : اجتهاد و تقلید | فقه | قضاوت
جعبه ابزار