جد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

معانی
جد (نسب)، پدربزرگ پدری و مادری و پدرانشان
جد (ساحل)، ساحل دریای مکه

اعلام و اشخاص
جد بن قیس، صحابی انصاری از طایفه بنی سلمه و از ضمره منافقان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار