جبل الرحمهذخیره مقاله با فرمت پی دی افجَبلُ الرَّحمَه نام کوهى در شمال شرقى عرفات می باشد و احکام آن در باب حج آمده است.


اسامی دیگر جبل الرحمه

[ویرایش]

جبل الرحمه نام‌های دیگری چون "جبل الدّعاء"، "جبل عرفات"، "جبل نابت"، "جبل قرین"، جبل اَلاِل" و "جبل المشاة" نیز داشته است. [۱]

مباحث فقهی جبل الرحمه

[ویرایش]

در روایات از این کوه به «جبل اَلاِل» تعبیر شده [۲] [۳]و عنوان «جبل الرّحمه» در کلمات فقهاى معاصر به کار رفته است. [۴] [۵]

وقوف در جبل الرحمه

[ویرایش]

مستحب است وقوف به عرفات در دامنه جبل الرّحمه باشد. [۶]
چنان که مستحب است وقوف در سمت چپ کوه باشد. سمت چپ بنابر تصریح جمعى از فقها نسبت به کسى است که از سمت مکه ّ مى‌آید. [۷]
برخى، سمت چپ را نسبت به کسى دانسته‌اند که در عرفات روبه قبله است. [۸]

وقوف در بالای جبل الرحمه

[ویرایش]

وقوف در بالاى جبل الرّحمه، جز هنگام ضرورت، مانند فزونى جمعيّت، مکروه است. از برخى حرمت آن نقل شده است. [۹] [۱۰]پانویس

[ویرایش]
 
۱. تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۲۹۸-۲۹۹.
۲. وسائل الشیعة،ج۱۳،ص۵۳۳.    
۳. من لایحضر الفقیه،ج۲،ص۴۶۷.    
۴. مهذب الاحکام ،ج۱۴،ص۱۶۷ .
۵. کلمة التقوی ،ج۳،ص۴۰۰ .
۶. جواهر الکلام،ج۱۹،ص۵۰.    
۷. جواهرالکلام،ج۱۹،ص۴۹و۵۰.    
۸. کلمة التقوی ،ج۳ ،ص۴۰۰ .
۹. المستند الشیعة،ج۱۲،ص۲۲۱.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۱۹،ص۵۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص۴۶.    


جعبه‌ابزار