جبار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جبار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
جبار (اسمای الهی)، به معنای بسیار جبران کننده و مرمّت بخش کاستی‌ها و شکستگی‌ها و از اسماء و صفات الهی
صورت فلکی جبار، از صور فلکی، به هیئت مردی در جنوب دایر‌ةالبروج، بر دو کرسی ایستاده و عصایی در دست و شمشیری بر کمر

اعلام و اشخاص
جبار بن صخر انصاری، از حاضران در بیعت عقبه دوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار