جاهل قاصر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجاهل قاصر به معنی جاهل غیر قادر بر جست و جوی از تکلیف ، یا باقی بر جهل بعد از جست و جو است.


تعریف جاهل قاصر

[ویرایش]

جاهل قاصر ، مقابل جاهل مقصر بوده و به مکلفی گفته می شود که نسبت به جست و جو از دلیل حکم واقعی تمکن ندارد ، یا این که تمکن داشته و جست و جو هم نموده ، اما به آن دست نیافته است .

بحث جاهل قاصر در اصول فقه

[ویرایش]

درباره جاهل قاصر از چند نظر بحث می شود:

← از نظرعقاب و عدم عقاب


علما اتفاق دارند که جاهل قاصر عقاب نمی گردد ، زیرا بر فرض قصور و بی تقصیری ، عقاب بر خلاف عدل است .

← از لحاظ صحت و فساد عمل


هر عملی که با واقع موافق باشد ، یا با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می کرد مطابق باشد ، صحیح است و هر آن چه با آن مخالف باشد ، فاسد است .
[۲] مبانی حقوق اسلامی مختلف الاصول ، بروجردی ، محمد ، ص ۲۱۹
[۴] فرهنگ معارف اسلامی ، سجادی ، جعفر ، ج ۲ ، ص ۱۶۸


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج ۱، ص ۲۲۹    
۲. مبانی حقوق اسلامی مختلف الاصول ، بروجردی ، محمد ، ص ۲۱۹
۳. انوارالاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج ۱، ص ۵۵۷.    
۴. فرهنگ معارف اسلامی ، سجادی ، جعفر ، ج ۲ ، ص ۱۶۸


منبع

[ویرایش]
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۳، برگرفته از مقاله «جاهل قاصر».    


جعبه ابزار