جامع المقال (طریحی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریحی، فخر الدین (۹۷۹ - ۱۰۸۵ ق) مؤلف کتاب رجالی، جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال می‌باشد.
[۱] طریحی، فخرالدین، جامع المقال، تحقیق: محمد کاظم طریحی، تهران: کتابفروشی جعفری تبریزی (بوذرجمهری)، ص۲۶۰.محتوای کتاب

[ویرایش]

کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:
مقدمه مؤلف در علم رجال؛ متن کتاب، شامل دوازده باب است. در باب اول تا یازدهم، مباحثی در مورد احادیث، مطرح شده است و در باب دوازدهم، دوازده فایده رجالی مطرح شده که عبارت‌اند از:
تمییز مشترکات در اسامی؛ تمییز مشترکات در القاب و انساب؛ تعریف صحابیان و تابعیان؛ تعریف طبقات راویان؛ معرفی برادرهایی که راوی بوده‌اند؛ اصحاب اجماع؛
مستثنیات ابن ولید؛ اشخاص کثیر الروایة؛ معنای «عدة» در اسناد روایت‌ها؛ مشیخه شیخ طوسی در التهذیب و الاستبصار؛ القاب و کنیه‌های پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه معصوم (علیهم‌السلام)؛
تاریخ ولادت و وفات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه معصوم (علیهم‌السلام)؛
خاتمه کتاب نیز مشتمل بر مطالب زیر است:
بیان تعداد احادیث کتب اربعه؛ بیان تاریخ وفات بعضی از مشایخ محدث متقدم؛ بیان مشایخ مؤلفان کتب اربعه؛ بعضی از توقیعاتی که در حق بعضی از مشایخ محدث وارد شده است.
در مورد باب دوازدهم این کتاب، شرحی به نام مشترکات کاظمی توسط محمدامین کاظمی (م ق ۱۲) نوشته شده است.
مرحوم عبدالحسین طریحی (م ۱۲۹۵ ق)، کتاب متقن المقال فی تلخیص جامع المقال را در تلخیص این کتاب، تالیف نموده است.
گفتنی است که این کتاب، به دلیل معروفیت مبحث مشترکات آن، به مشترکات الطریحی مشهور شده است.

اسامی دیگر کتاب

[ویرایش]

محقق تهرانی در الذریعة این کتاب را با عنوان‌های رجال الطریحی و رجال الشیخ فخر الدین الطریحی و مشترکات جامع المقال فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، تحقیق: محمد کاظم طریحی، تهران: کتابفروشی جعفری تبریزی (بوذرجمهری)، ص۲۶۰.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۲۲.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۳۹.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۱، ص۴۰، ش۳۸۵۶.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن یازدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۰۱/۳۱.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار