جامع التفسیر (راغب اصفهانی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجامع التفسیر اثـر راغب اصفهانی از مشاهیر مفسران و از علمای امامیه می‌باشد.


معرفی اجمالی مؤلف

[ویرایش]

جامع التفسیر اثـر ابـوالقاسم حسین (م ۵۰۲ ق) فرزند محمد معروف به راغب اصفهانی از مشاهیر مفسران و از علمای امامیه و صاحب مفردات در شرح لغات قرآن. وی از مردم اصفهان بوده و در بغداد به تحصیل و تدریس پرداخت. در تشیع او اختلاف وجود دارد. در اسرار الامامة و ریاض العلماء و الذریعة و اعلام الشیعة وی را از علمای امامیه دانسته‌اند.

معرفی تفسیر

[ویرایش]

تـفسیر راغب اصفهانی در چند جلد است و نزد قاضی بیضاوی (م ۶۸۵ ق) موجود بوده که هنگام تالیف تفسیر انوار التنزیل بسیار از آن نقل کرده است و از منابع وی بوده است.
جـلـد اول آن کـه مـدخـل و مقدمه تفسیر مورد بحث است در ۱۳۲۹ ق در مصر ذیل کتاب تنزیه القرآن عن المطاعن قاضی عبدالجبار همدانی به چاپ رسیده است.

کتب دیگر مؤلف

[ویرایش]

راغب اصفهانی را چند کتاب است که عبارتند از:
۱) مفردات القرآن، در تفسیر و توضیح لغات قرآن به زبان عربی که به نام مفردات راغب بارها در ایران و لبنان چاپ و منتشر گردیده است.
۲) درة التاویل فی متشابه التنزیل، در یک جلد به زبان عربی در توجیه آیات متشابهه و مکرره بوده ولی وجود ندارد.
۳) تحقیق البیان فی تاویل القرآن، در یک جلد به زبان عربی که به تاویل آیات قرآن کریم اختصاص یافته است: خیرالدین زرکلی در اعلام این تفسیر را مربوط به لغت و حکمت می‌داند و نسخه‌ای از آن در دست نیست.
[۱] زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۲، ص۲۵۵.
[۳] بیهقی، علی بن زید، تاریخ حکماء الاسلام، ص۱۱۲.
[۱۰] کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۴، ص۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۲، ص۲۵۵.
۲. امین عاملی، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۶، ص۱۶۰.    
۳. بیهقی، علی بن زید، تاریخ حکماء الاسلام، ص۱۱۲.
۴. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، بغیة الوعاة، ج۲، ص۲۹۷.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الثقات العیون فی سادس القرون، ج۲، ص۸۱.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۵، ص۴۵.    
۷. افندی، عبدالله بن عیسی، ریاض العلماء، ج۲، ص۱۷۲.    
۸. داودی، محمدبن علی، طبقات المفسرین، ج۲، ص۳۲۹.    
۹. سرکیس، الیان، معجم المطبوعات، ج۲، ص۹۲۲.    
۱۰. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۴، ص۵۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن ششم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۳.    


جعبه ابزار