جامد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجامد، مقابل مایع است،در بابهاى طهارت، صوم و اطعمه و اشربه از احکام آن سخن رفته است.


برخی احکام فقهی جامد

[ویرایش]

هر مست کننده‌اى حرام است؛ خواه جامد باشد یا مایع ، لیکن نجاست آن مشروط به این است که در اصل مایع باشد. بنابر این حشیشِ مست کننده نجس نیست .
[۳] امام خمینی ،تحریرالوسیله،ج۱،ص۱۱۸.

اگر جسم جامد با نجسِ مرطوب ملاقات کند، تنها موضع ملاقات نجس مى‌شود.
اگر چیزى نجس، همچون خون در مثل آبگوشت بریزد و بجوشد، مصرف موادّ جامد آن، مانند گوشت و حبوبات، پس از تطهیر، جایز است.
آیا اِماله با اشیاى جامد، مانند شیاف در حال روزه جایز است؟
و در صورت جواز آیا موجب بطلان روزه مى‌شود؟
و در فرض بطلان آیا موجب کفّاره خواهد شد؟ مسئله محلّ اختلاف است.
بسیارى آن را مکروه دانسته‌اند.
[۱۰] التنقیح الرائع،ج۱،ص۳۶۱-۳۶۰.
[۱۱] تکمیل مشارق الشموس،۳۴۴-۳۴۳


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۶،ص۱۰.    
۲. خویی،سید ابوالقاسم،منهاج الصالحین،ج۲،ص۳۴۷.    
۳. امام خمینی ،تحریرالوسیله،ج۱،ص۱۱۸.
۴. العروه الوثقی،ج۱،ص۱۴۶    
۵. جواهر الکلام،ج۳۶،ص۳۸۳.    
۶. الحدائق الناضره،ج۱۳،ص۱۴۴-۱۴۳    
۷. جامع الخلاف و الوفاق،ص۱۶۵    
۸. محقق کرکی،جامع المقاصد،ج۳،ص۶۹.    
۹. خوانساری،سید احمد،جامع المدارک،ج۲،ص۱۶۰.    
۱۰. التنقیح الرائع،ج۱،ص۳۶۱-۳۶۰.
۱۱. تکمیل مشارق الشموس،۳۴۴-۳۴۳
۱۲. العروة الوثقی،ج۳،ص۵۸۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت،ج۳،ص۳۷.    


رده‌های این صفحه : روزه | طهارت | فقه | مبطلات روزه
جعبه ابزار