جاعل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجاعل، از اسمای الهی به معنای ایجادکننده و تغییردهنده از حالتی به حالت دیگر آمده است.
[۱] . موسوعة له الاسماء الحسنی، ج۲، ص۶۱.جاعل در قرآن

[ویرایش]

واذ قال ربک للملـئکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها...((به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من در روی زمین، جانشینی (نماینده‌ای‌) قرار خواهم داد.» فرشتگان گفتند: «پروردگارا!» آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خونریزی کند؟! (زیرا موجودات زمینی دیگر، که قبل از این آدم وجود داشتند نیز، به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان، عبادت است،) ما تسبیح و حمد تو را بجا می‌آوریم، و تو را تقدیس می‌کنیم.» پروردگار فرمود: «من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید.»)
واذ ابتلی ابرهیم ربه بکلمـت فاتمهن قال انی جاعلک للناس امامـا...((به خاطر آورید) هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. و او به خوبی از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!» ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده!)» خداوند فرمود: «پیمان من، به ستمکاران نمی‌رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شایسته این مقامند)».)
اذقال الله... وجاعل الذین اتبعوک...((به یاد آورید) هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: «من تو را برمی‌گیرم و به سوی خود، بالا می‌برم و تو را از کسانی که کافر شدند، پاک می‌سازم؛ و کسانی را که از تو پیروی کردند، تا روز رستاخیز، برتر از کسانی که کافر شدند، قرارمی‌دهم؛ سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان شما، در آنچه اختلاف داشتید، داوری می‌کنم.)
وانا لجـعلون ما علیها صعیدا جرزا.((ولی) این زرق و برقها پایدار نیست، و ما (سرانجام) قشر روی زمین را خاک بی گیاهی قرار می‌دهیم!)
.. انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین.(ما به مادر موسی الهام کردیم که: «او را شیر ده؛ و هنگامی که بر او ترسیدی، وی را در دریا (ی نیل) بیفکن؛ و نترس و غمگین مباش، که ما او را به تو بازمی‌گردانیم، و او را از رسولان قرار می‌دهیم!»)
الحمد لله فاطر السمـوت والارض جاعل الملــئکة رسلا اولی اجنحة مثنی وثلـث وربـع...(ستایش مخصوص خداوندی است آفریننده آسمانها و زمین، که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه، او هر چه بخواهد در آفرینش می‌افزاید، و او بر هر چیزی تواناست!)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. . موسوعة له الاسماء الحسنی، ج۲، ص۶۱.
۲. بقره/سوره۲، آیه۳۰.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱، ص۱۷۷.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۱۲۴.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۵۵.    
۶. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲، ص۵۶۸.    
۷. کهف/سوره۱۸، آیه۸.    
۸. قصص/سوره۲۸، آیه۷.    
۹. فاطر/سوره۳۵، آیه۱.    
۱۰. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۸، ص۱۶۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «جاعل».    رده‌های این صفحه : جعل | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار