جاعل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجاعل به معنی آفریننده یا اعتبار کننده چیزی بنفسه یا برای چیز دیگر است.


معنای جعل

[ویرایش]

جاعل، به معنای جعل کننده، اعتبار کننده، خلق کننده و قرار دهنده می باشد . جاعل در جعل بسیط، چیزی را که معدوم بوده است خلق می نماید، مثل : جعل (خلق) انسان . جاعل در جعل مرکب، چیزی را برای چیزی ( و صفتی را برای موصوف) قرار داده یا اعتبار می کند، مثل : جعل ( قرار دادن ) سفیدی برای جسم ( جعل تکوینی) و یا جعل ( اعتبار) وجوب برای نماز ظهر ( جعل اعتباری) .
[۱] مبادی فقه واصول، فیض، علیرضا، ص ۲۹۹
[۲] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج ۳، ص ۸۷


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مبادی فقه واصول، فیض، علیرضا، ص ۲۹۹
۲. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج ۳، ص ۸۷
۳. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج ۲، ص ۴۸    
۴. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج ۲، ص ۲۷۹    
۵. اجودالتقریرات، نائینی، محمد حسین، ج ۲، ص ۲-۳    
۶. المحصول فی علم الاصول، سبحانی، جعفر، ج ۳، ص ۱۹    
۷. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج ۲، ص ۱۶-۱۷    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۰، برگرفته از مقاله «جاعل».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | جعل
جعبه ابزار