ثنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشتر پنج ساله، بز و گاو یک ساله را ثنی می گویند و از این عنوان در باب زکات و حج سخن رفته است.


تعاریف در ثنی

[ویرایش]

تعریف ثنیّ یا ثنیّه به معنای یادشده مشهور میان فقها است. مشهور اهل لغت و برخی از فقها به تبعیت از آنان،ثنیّ را در گاو و بز به حیوان دو ساله تعریف کرده‌اند.

احکام ثنی

[ویرایش]

بزی که جهت زکات پرداخت می‌شود بنابر مشهور نباید کمتر از ثنیّ باشدو نیز در حج، کشتن شتر، گاو یا بز کمتر از ثنیّ کفایت از قربانی نمی‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام ج۵، ص۹۴.    
۲. جواهری نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۳۲.    
۳. جواهری نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۳۶.    
۴. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۳۸۷.    
۵. جواهری نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۳۰.    
۶. جواهری نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۳۶-۱۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیه السلام ج۲، ص۶۹۳.    


رده‌های این صفحه : حج | زکات | فقه | قربانی | واژه شناسی
جعبه ابزار