ثقف بن فروه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحابی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و از شهیدان احد است.


تبار شناسی

[ویرایش]

ثقف (عبدالله)
[۱] . انساب الاشراف، ج۱، ص۴۰۳.
یا ثقب/ثقیب بن فروة بن بدن انصاری از تیره بنی ساعده قبیله خزرج بود.
[۶] انساب الاشراف، ج۱، ص۴۰۳.
نام‌های دیگری نیز برای وی یاد شده که برخی تصحیف نام ثقف
[۱۲] اسد الغابه، ج۴، ص۵۸۰.
است. بر پایه گزارشی، او در غزوه احد به شهادت رسید.
[۱۵] تاریخ خلیفه، ص۲۷، ۳۰.


نبود گزارش کافی

[ویرایش]

از زندگی و محل دفن او گزارشی در دست نیست.


منابع

[ویرایش]

(۱). الاستیعاب، ابن عبدالبر (م. ۴۶۳ق.)، به کوشش البجاوی، بیروت، دار الجیل، ۱۴۱۲ق.
(۲). اسد الغابه، ابن اثیر (م. ۶۳۰ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۹ق.
(۳). الاصابه، ابن حجر العسقلانی (م. ۸۵۲ق.)، به کوشش علی معوض و عادل عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
(۴). انساب الاشراف، البلاذری (م. ۲۷۹ق.)، به کوشش زکار و زرکلی، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۷ق.
(۵). تاریخ خلیفه، خلیفة بن خیاط (م. ۲۴۰ق.)، به کوشش فواز، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
(۶). السیرة النبویه، ابن هشام (م. ۲۱۳ق./۲۱۸ق.)، به کوشش السقاء و دیگران، بیروت، دار المعرفه.
(۷). المغازی، الواقدی (م. ۲۰۷ق.)، به کوشش مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، ۱۴۰۹ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . انساب الاشراف، ج۱، ص۴۰۳.
۲. الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ابن عبد البر، ج۱، ص ۲۱۷    
۳. اسد الغابه، ط الفکر، ابن الأثیر، أبو الحسن، ج۱، ص۲۹۳.    
۴. السیرة النبویه، عبد الملک بن هشام، ج۲، ص۱۲۵.    
۵. السیرة النبویه، عبد الملک بن هشام، ج۲، ص۱۲۵.    
۶. انساب الاشراف، ج۱، ص۴۰۳.
۷. الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ابن عبد البر، ج۱، ص ۲۱۷    
۸. اسد الغابه، ط الفکر، ابن الأثیر، أبو الحسن، ج۱، ص۲۹۳.    
۹. الاصابه فی تمییز الصحابه، ابن حجر العسقلانی، ج۱، ص۵۲۵    
۱۰. المغازی، واقدی، ج۱، ص۳۰۲.    
۱۱. الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ابن عبد البر، ج۱، ص ۲۱۷    
۱۲. اسد الغابه، ج۴، ص۵۸۰.
۱۳. الاصابه فی تمییز الصحابه، ابن حجر العسقلانی، ج۱، ص۵۲۵    
۱۴. السیرة النبویه، عبد الملک بن هشام، ج۲، ص۱۲۵.    
۱۵. تاریخ خلیفه، ص۲۷، ۳۰.
۱۶. الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ابن عبد البر، ج۱، ص ۲۱۷    


منبع

[ویرایش]

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت مقاله ثقف بن فروه    


رده‌های این صفحه : رجال | شهدای احد | صحابه
جعبه ابزار