ثقفی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثَقَفی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی اصفهانی، از فقها و محدثین امامی ساکن اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد طیان ثقفی اصفهانی، از علماء و محدّثین شیعه اصفهان در قرن سوم هجری
یوسف بن عمر ثقفی، حاکم یمن و فرمانروای عراق در اواخر عصر اموی
محمد بن قاسم ثقفی، سردار اموی، فاتح و والی سند
عبدالله بن حبیب ثقفی، شاعر و جنگجوی مُخَضْرَم
حارث بن کلده ثقفی، پزشک عرب معاصر پیامبر اسلام (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم)
ابراهیم بن هلال ثقفی، از علمای نام آور و شیعی در قرن سوم هجری و دوران غیبت صغری
ابراهیم بن محمد ثقفی، محدّث، فقیه، مورخ و مؤلف پر‌اثر شیعه امامی نیمه دوم سده سوم هجری
عبدالواحد بن احمد ثقفی، محدث، قاضی و فقیه حنفی قرن پنجم و ششم
محمد بن عبدالوهاب ثقفی، محدّث، فقیه شافعی، متکلّم و عارف قرن سوم و چهارم
ابن‌ابی‌العاص ثقفی، از یاران‌ پیامبر و از جمله‌ امیران‌ و فاتحان‌ عرب ‌ آغاز اسلام
ابوعبید ثقفی، سردار مشهور عرب در جنگ با ایرانیان و پدر مختار ثقفی
امیّة بن ابی‌صلت ثقفی، شاعر معروف دوران جاهلی
جعفر بن مبشر ثقفی، متکلم‌ معتزلی‌ قرن‌ دوم‌ و سوم‌، از طبقه هفتم‌ معتزله‌
حجاج بن یوسف ثقفی، مشهورترین ظالم‌ترین کارگزار عراق در عصر اموی
خلیل ثقفی، مشهور به اعلم الدوله، پزشک، نویسنده و مترجم معاصر
ابن‌شاذویه احمد بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، معروف به «ابن شاذویه»، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوالعباس احمد بن اسحاق حمویه ثقفی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
احمد بن راشد ثقفی مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابوالعباس احمد بن محمود مدینی ثقفی وذنکابادی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان
ابوطاهر احمد بن محمود مودب ثقفی اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری در اصفهان
بوشجه احمد بن یحیی ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابومحمد راشد بن معدان ثقفی اصفهانی، از محدثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار