ثعلبة بن سعد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز انصار و شهیدان احد است.


تبار شناسی

[ویرایش]

ثعلبة بن سعد بن مالک بن خالد از تیره بنی ساعده از قبیله خزرج، برادر یا عموی سهل بن سعد ساعدی (واپسین صحابی در مدینه بود.

نبود گزارش کافی درباره ثعلبه

[ویرایش]

از زندگی ثعلبه تا سال دوم ق. گزارشی در دست نیست. وی در این سال در غزوه بدر همراه رسول خدا شرکت داشت و در غزوه احد (۳ق.) به دست غراب بن سفیان بن عویف کنانی به شهادت رسید و فرزندی از خود به یادگار نگذاشت.


منابع

[ویرایش]

(۱.) الاستیعاب، ابن عبدالبر (م. ۴۶۳ق.)، به کوشش البجاوی، بیروت، دار الجیل، ۱۴۱۲ق.
(۲.) اسد الغابه، ابن اثیر (م. ۶۳۰ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۹ق.
(۳.) الاصابه، ابن حجر العسقلانی (م. ۸۵۲ق.)، به کوشش علی معوض و عادل عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
(۴.) انساب الاشراف، البلاذری (م. ۲۷۹ق.)، به کوشش زکار و زرکلی، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۷ق.
(۵.) تاریخ خلیفه، خلیفة بن خیاط (م. ۲۴۰ق.)، به کوشش فواز، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
(۶.) جمهرة انساب العرب، ابن حزم (م. ۴۵۶ق.)، به کوشش گروهی از علما، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
(۷.) السیرة النبویه، ابن هشام (م. ۲۱۳ق./۲۱۸ق.)، به کوشش السقاء و دیگران، بیروت، دار المعرفه.
(۸.) مجمع الزوائد، الهیثمی (م. ۸۰۷ق.)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۲ق.
(۹.) المعجم الکبیر، الطبرانی (م. ۳۶۰ق.)، به کوشش حمدی عبدالمجید، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.
(۱۰.) المغازی، الواقدی (م. ۲۰۷ق.)، به کوشش مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، ۱۴۰۹ق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ابن عبد البر،ج ۱،ص ۲۰۸.    
۲. اسد الغابه، ط الفکر، ابن الأثیر، أبو الحسن، ج۱، ص۲۸۷.    
۳. الاصابه فی تمییز الصحابه، ابن حجر العسقلانی، ج۱، ص۵۱۹.    
۴. المعجم الکبیر للطبرانی، الطبرانی، ج۲، ص۸۹    
۵. جمهره انساب العرب، ابن حزم، ص ۳۶۶    
۶. الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ابن عبد البر،ج۲، ص۶۶۴-۶۶۵.    
۷. اسد الغابه، ط الفکر، ابن الأثیر، أبو الحسن، ج۲، ص۳۲۰.    
۸. الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ابن عبد البر، ج۱،ص ۲۰۸    
۹. اسد الغابه، ط الفکر، ابن الأثیر، أبو الحسن، ج۱، ص۲۸۷.    
۱۰. اسد الغابه، ط الفکر، ابن الأثیر، أبو الحسن، ج۱، ص۲۸۷.    
۱۱. الاصابه فی تمییز الصحابه، ابن حجر العسقلانی، ج۱، ص۵۱۹.    
۱۲. المغازی، واقدی، ج۱، ص۳۰۲.    
۱۳. السیرة النبویه، عبد الملک بن هشام، ج۲، ص۱۲۵.    
۱۴. تاریخ خلیفة بن خیاط العصفری، خلیفة بن خیاط العصفری، ج۱، ص۴۱    
۱۵. انساب الاشراف، بلاذری، ج۱، ص۳۳۰.    
۱۶. المعجم الکبیر للطبرانی، الطبرانی، ج۲، ص۸۹    
۱۷. اسد الغابه، ط الفکر، ابن الأثیر، أبو الحسن، ج۱، ص۲۸۷.    
۱۸. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،ذنور الدین الهیثمی، ج، ص۱۰۵    


منبع

[ویرایش]

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارتمقاله ثعلبة بن سعد    


رده‌های این صفحه : رجال | شهدای احد | صحابه
جعبه ابزار