ثبت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ثبت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ثبت (حقوق)، به معنای ثبت اسناد و املاک حقوقی و رسمی
ثبت (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار