ثابت‌الدین محمد آلوسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثابت‌الدین محمد (۱۲۷۵-۱۳۲۹ق/۱۸۵۸-۱۹۱۱م)، فرزند نعمان خیرالدین، فقیه، قاضی و محدث بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ثابت‌الدین محمد، نزد پدر و دانشمندان دیگر به تحصیل پرداخت، سپس به تاریخ و سیر و ادبیات روی آورد. پس از چندی از پدر اجازه روایت گرفت و بر مسند قضای نجف و کربلا و سلیمانیه و احساء نشست. ۲ بار حج گزارد و ۴ بار به استانبول رفت. مدتی مشاغل دولتی را به کنار نهاد و به کشاورزی پرداخت. سپس ریاست بلدیۀ بغداد به او محول شد، اما به سعایت عبدالوهاب پاشا از کار برکنار گشت و به تبعیدگاه فرستاده شد، ولی چون به موصل رسید، سلطان عبدالحمید دوم فرمان داد، به بغداد باز گردد.
پس از آن دوباره به کار زراعت پرداخت، اما توفیق نیافت و به استانبول رفت، سپس مسند قضای سلیمانیه را به او دادند و همان‌جا بود تا وفات یافت.
[۱] الدجیلی، کاظم، «ثابت‌الدین الآلوسی»، لغة العرب (مجله)، بغداد، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.

تألیفی از او دیده نشده‌است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) الدجیلی، کاظم، «ثابت‌الدین الآلوسی»، لغة العرب (مجله)، بغداد، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الدجیلی، کاظم، «ثابت‌الدین الآلوسی»، لغة العرب (مجله)، بغداد، ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آلوسی»، ج۲، ص۴۸۲.    جعبه ابزار