تگرگ از آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق آیات آفاقی، تگرگ است. در این مقاله آیات دال بر آیه بودن تگرگ معرفی می‌شوند.


آیه بودن تگرگ

[ویرایش]

فرود آمدن تگرگ از آسمان، از آیه‌های خدا:
أ لم تر أنّ اللَّه ... و ينزّل من السماء من جبال فيها من برد .... آيا نديدى كه خداوند ابرهايى را به آرامى مى‌راند، سپس ميان آنها پيوند مى‌دهد و بعد آن را متراكم مى‌سازد، در اين حال دانه‌هاى باران را مى‌بينى كه از لابلاى‌ آن خارج ميشود، و از آسمان- از كوه‌هايى كه در آنست- دانه‌هاى تگرگ نازل مى‌كند، و هر كس را بخواهد به وسيله آن زيان مى‌رساند و از هر كس بخواهد اين زيان را بر طرف مى‌كند، نزديك است درخشندگى برق آن (ابرها) چشم‌ها را ببرد!.

بنابراين‌كه «من بَرَد» به «ينزّل» متعلّق باشد، مفيد نكته ياد شده است.
خداوند در این آیه به يكى از پديده‌هاى شگفت‌انگيز آسمان و ابرها اشاره كرده مى‌گويد:" و خدا از آسمان، از كوه‌هايى كه در آسمان است، دانه‌هاى تگرگ نازل مى‌كند" (وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ).
" تگرگهايى كه هر كس را بخواهد به وسيله آن زيان مى‌رساند" شكوفه‌هاى درختان، ميوه‌ها و زراعتها، و حتى گاه حيوانها و انسانها از آسيب آن در امان نيستند (فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ).
" و از هر كس بخواهد اين عذاب و زيان را بر طرف مى‌سازد" (وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ).
آرى او است كه از يك ابر گاهى باران حياتبخش نازل مى‌كند و گاه با مختصر تغيير آن را مبدل به تگرگهاى زيانبار و حتى كشنده مى‌كند، و اين نهايت قدرت و عظمت او را نشان مى‌دهد كه سود و زيان و مرگ و زندگى انسان را در كنار هم چيده بلكه در دل هم قرار داده است!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نور/سوره۲۴، آیه۴۳.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۵۰۱.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۵۰۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۴۳۰، برگرفته از مقاله «مصادیق آیات آفاقی (تگرگ)».    


رده‌های این صفحه : آیات الهی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار