تکیه در هند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تکیه در متون مذهبی شبه قاره هند ، بندرت دیده می‌شود.


اطلاق تکیه به مقبره

[ویرایش]

در لاهور بعضی از مقبره‌ها و آرامگاه‌ها را تکیه خوانده‌اند.
[۱] نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۱۸ـ۴۲۱، لاهور ۲۰۰۱.
[۲] نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۸۱، لاهور ۲۰۰۱.


فضای این تکیه‌ها

[ویرایش]

فضای این تکیه‌ها معمولاً با یک چهار دیواری خشتیِ نه چندان بلند، احاطه شده و در ساخت اغلب آن‌ها از گچ و آجر خام استفاده شده است.
[۳] نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۸۲، لاهور ۲۰۰۱.


محل تأمین مخارج تکایا

[ویرایش]

مخارج فعالیت‌های جاری و مراسم مختلف برخی از این تکایا، از درآمد حاصل از زمین‌های کشاورزی، که از سوی حاکمان یا معتقدان به این تکایا واگذار شده، تأمین می‌شود.
[۴] نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۲۰، لاهور ۲۰۰۱.


تکیه در هند به نقل گابوریو

[ویرایش]

در مقاله د. اسلام
[۵] نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۲۰، لاهور ۲۰۰۱.
با تردید و به نقل از گابوریو گفته شده که تکیه در هند اماکنی کوچک برای عبادت صوفیان بوده است. در برخی متون که به فارسی در باره شبه قاره نگاشته شده، از تکیه سخن رفته‌است.

تکایای پاراچنار

[ویرایش]

سرحدی
[۶] عمرعامر سرحدی، «در دره پاچنار»، ج۱، ص۸۲، در پاکستان (مجموعه مقالات)، کراچی.
در وصف دره کرم ( پاراچنار ) از حسینیه‌ها و تکیه‌هایی در روستاها یاد کرده که تعدادشان به چند صد می‌رسد.

رایج نبودن اصطلاح تکیه در هند

[ویرایش]

اما اصطلاح تکیه در شبه قاره رایج نیست و فقط در نوشته‌هایی که تحت تأثیر ادبیات فارسی بوده‌اند از تکیه سخن به میان آمده‌است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) عمرعامر سرحدی، «در دره پاچنار»، در پاکستان (مجموعه مقالات)، کراچی.
(۲) نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، لاهور ۲۰۰۱.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۱۸ـ۴۲۱، لاهور ۲۰۰۱.
۲. نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۸۱، لاهور ۲۰۰۱.
۳. نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۸۲، لاهور ۲۰۰۱.
۴. نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۲۰، لاهور ۲۰۰۱.
۵. نوراحمد چشتی، تحقیقات چشتی، ج۱، ص۴۲۰، لاهور ۲۰۰۱.
۶. عمرعامر سرحدی، «در دره پاچنار»، ج۱، ص۸۲، در پاکستان (مجموعه مقالات)، کراچی.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تکیه»، شماره۳۸۱۲.    


جعبه ابزار