تکلیف کفائی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکلیف کفایی به تکلیفِ باقی بر همه مکلفان مشروط به عدم انجام توسط یکی از آنها اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تکلیف کفایی، مقابل تکلیف عینی بوده و به تکلیفی گفته می‌شود که از سوی شارع بر عهده تک تک مکلفان گذاشته می‌شود، اما به گونه‌ای که هرگاه عده‌ای از مکلفان به آن اقدام کنند، تکلیف از دیگران برداشته می‌شود.

مثال

[ویرایش]

برای مثال، اگر کسی در حال غرق شدن باشد، بر همه افرادی که شاهد این صحنه هستند و قدرت دارند واجب است برای نجات او اقدام کنند، ولی اگر یک نفر به این کار اقدام نمود، تکلیف از دیگران ساقط می‌گردد. ودر صورتی که هیچ کدام نسبت به نجات وی اقدام نکنند همگی مسئولیت شرعی داشته و مورد باز خواست الهی قرار می‌گیرند.
[۴] سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۴، ص۵۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۲۳۶.    
۲. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج۳، ص۷۲.    
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۷۵.    
۴. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۴، ص۵۳۲.
۵. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۲۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۸، برگرفته از مقاله «تکلیف کفایی».    


جعبه ابزار