تکلیف امتحانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکلیف امتحانی به امر و نهی کردن بدون اراده جدّی به تحقق متعلق در خارج اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تکلیف امتحانی، مقابل تکلیف جدی بوده و به تکلیفی گفته می‌شود که اراده جدی مولا به انجام متعلق آن در خارج تعلق نگرفته است، هر چند در این تکلیف ، بعث برانگیختن مکلف به سوی مطلوب و زجر منع مکلف از انجام منهی عنه وجود دارد، مانند: امر خداوند به حضرت ابراهیم علیه‌السّلام مبنی بر قربانی کردن فرزندش، که حضرت ابراهیم به آن مامور و ترغیب شد، ولی از آن جا که اراده جدی مولا به انجام مامورٌ به در خارج تعلق نگرفته بود، این کار انجام نگرفت.

نکته

[ویرایش]

برخی معتقدند در تکالیف امتحانی، طلب حقیقی که باعث ایجاد داعی در مکلف، به ترک و یا انجام فعل باشد، وجود ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۳، ص۵۸۳.    
۲. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۱۳۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۵، برگرفته از مقاله «تکلیف امتحانی».    


جعبه ابزار