تکلمة رجال ابی علی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحایری، درویش علی (ق ۱۳) صاحب کتاب رجالی با عنوان، تکلمة رجال ابی علی است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

مؤلف، این رساله را در تکمیل کتاب منتهی المقال، معروف به رجال ابی علی تالیف ابو علی محمد بن اسماعیل مازندرانی حایری آورده است؛ زیرا مؤلف منتهی المقال، از بیان فهرست اسامی بسیاری از رجال، به گمان آن که مجهول‌اند و فایده‌ای در ذکر رجال مجهول وجود ندارد، اجتناب نموده است.
محقق تهرانی در مصفی المقال
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۱۷۰.
، این کتاب را با عنوان ذکر المجاهیل و در الذریعة با عنوان رجال الشیخ درویش علی الحائری هم فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۴، ص ۴۱۳، ش ۱۸۲۰.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال، ص ۱۷۰.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۰، ص ۱۱۵، ش ۲۳۹.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۸.    


جعبه ابزار