تکفیر گناهان بنی‌اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن برای تکفیر و پوشاندن گناهان بنی اسرائیل برای آنها وعده مشروط گذاشته است.


وعده مشروط خدا به بنی اسرائیل

[ویرایش]

خدا به بنی اسرائیل، برای تکفیر گناهان آنان وعده مشروط داده است.
ولقد اخذ الله میثـق بنی اسرءیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبـا وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوة وءاتیتم الزکوة وءامنتم برسلی وعزرتموهم واقرضتم الله قرضـا حسنـا لاکفرن عنکم سیـاتکم ولادخلنکم جنـت...خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها، دوازده نقیب (= سرپرست)برانگیختیم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید، و به خدا قرض الحسنه بدهید (= در راه او، به نیازمندان کمک کنید)، گناهان شما را می‌پوشانم (= می بخشم‌)؛ و شما را در باغهایی از بهشت ، که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد می‌کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود، از راه راست منحرف گردیده است. .اين آیه به اخذ ميثاق از بنى اسرائيل و قرار دادن دوازده رهبر براى آنها و نيز اعلام به اين كه خدا با آنها است و اگر يك سلسله وظائف را به انجام برسانند، صاحب نعمت‌هاى مادّى و معنوى خواهند شد، اشاره كرده است.

عوامل تکفیر گناهان بنی اسرائیل

[ویرایش]


← اقامه نماز


اقامه نماز از سوی بنی اسرائیل، شرطی برای تکفیر گناهان آنان بوده است.
ولقد اخذ الله میثـق بنی اسرءیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبـا وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوة... لاکفرن عنکم سیـاتکم ولادخلنکم جنـت...خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها، دوازده نقیب (= سرپرست)برانگیختیم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید، و به خدا قرض الحسنه بدهید (= در راه او، به نیازمندان کمک کنید)، گناهان شما را می‌پوشانم (= می بخشم‌)؛ و شما را در باغهایی از بهشت، که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد می‌کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود، از راه راست منحرف گردیده است. .روشن است وقتى خداوند صاحب قدرت و علم مطلق با كسى يا جمعيتى باشد، مشكلى نخواهند داشت، هم امكانات لازم را به آنها مى‌بخشد و هم در برابر دشمن از آنها دفاع مى‌كند.
سپس به آنها اعلام مى‌كند: اگر آنها خود را مقيد به انجام چند عمل كنند، از نعمت‌هائى بهره‌مندشان مى‌كند، اين اعمال عبارتند از:
۱- «اگر نماز را بر پا داريد» «لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ».

← انفاق


انفاق، شرطی دیگر برای تکفیر گناهان بنی اسرائیل از سوی خداوند بوده است.
ولقد اخذ الله میثـق بنی اسرءیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبـا وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوة... واقرضتم الله قرضـا حسنـا لاکفرن عنکم سیـاتکم ولادخلنکم جنـت تجری...خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها، دوازده نقیب (= سرپرست)برانگیختیم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید، و به خدا قرض الحسن بدهید (= در راه او، به نیازمندان کمک کنید)، گناهان شما را می‌پوشانم (= می بخشم‌)؛ و شما را در باغهایی از بهشت ، که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد می‌کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود، از راه راست منحرف گردیده است.

← امداد به انبیا


امداد توام با احترام به پیامبران، از شرایط تکفیر گناهان بنی اسرائیل بوده است که در قرآن هم به این موضوع اشاره کرده است:
ولقد اخذ الله میثـق بنی اسرءیل... وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوة... وءامنتم برسلی وعزرتموهم... لاکفرن عنکم سیـاتکم..خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها، دوازده نقیب (= سرپرست)برانگیختیم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید، و به خدا قرض الحسن بدهید (= در راه او، به نیازمندان کمک کنید)، گناهان شما را می‌پوشانم (= می بخشم‌)؛ و شما را در باغهایی از بهشت، که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد می‌کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود، از راه راست منحرف گردیده است. («عزرتموهم» به معنای نصرت توام با تکریم است.).

← ایمان به انبیا


از شرایط نادیده گرفتن گناهان بنی اسرائیل ایمان به پیامبران،می باشد.
ولقد اخذ الله میثـق بنی اسرءیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبـا وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوة... وءامنتم برسلی... لاکفرن عنکم سیـاتکم ولادخلنکم جنـت... خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها، دوازده نقیب (= سرپرست)برانگیختیم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید، و به خدا قرض الحسن بدهید (= در راه او، به نیازمندان کمک کنید)، گناهان شما را می‌پوشانم (= می بخشم‌)؛ و شما را در باغهایی از بهشت، که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد می‌کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود، از راه راست منحرف گردیده است. . در این جمله به بنى اسرائیل اعلام مى دارد در صورتى که او را اطاعت کنند او ایشان را یارى مى کند، و گرنه بى یاورشان مى گذارد، و به همین جهت هر دو امر را خاطرنشان کرده و فرمود: (( لئن اقمتم الصلوة و آتیتم الزکوة و آمنتم برسلى و عزرتموهم )) ، که تعزیر همان نصرت است ، البته نصرت تواءم با تعظیم ، و مراد از کلمه (( رسلى )) پیغمبرانى است که بعد از موسى براى آنان مبعوث مى کند، که شریعتى نو و دعوتى على حده دارند.

← پرداخت زکات


پرداخت زکات بنی اسرائیل، از شرایط تکفیر گناهان و پوشاندن اعمال زشت آنان برشمرده شده است.
ولقد اخذ الله میثـق بنی اسرءیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبـا وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلوة وءاتیتم الزکوة... لاکفرن عنکم سیـاتکم ولادخلنکم جنـت...خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از آنها، دوازده نقیب (= سرپرست)برانگیختیم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید، و به خدا قرض الحسنه بدهید (= در راه او، به نیازمندان کمک کنید)، گناهان شما را می‌پوشانم (= می بخشم‌)؛ و شما را در باغهایی از بهشت، که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد می‌کنم. اما هر کس از شما بعد از این کافر شود، از راه راست منحرف گردیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۱۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۹۲.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۱۲.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۹۵.    
۵. مائده/سوره۵، آیه۱۲.    
۶. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۵۶۴، «عزر».    
۷. مائده/سوره۵، آیه۱۲.    
۸. مائده/سوره۵، آیه۱۲.    
۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۵، ص۳۹۰.    
۱۰. مائده/سوره۵، آیه۱۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۴۶۷، برگرفته از مقاله «تکفیر گناهان بنی‌اسرائیل»    


رده‌های این صفحه : بنی اسرائیل | تکفیر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار