تکبر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «تکبّر» است.


معنی تکبّر

[ویرایش]

تکبر از ماده «کبر» و آن حالتی در انسان است که بر اثر خودپسندی، خویش را برتر از دیگران ببیند.
در این عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از مشتقات واژه «کبر» و جملات مفید معنای آن استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار تکبر (قرآن)، اجتناب از تکبر (قرآن)، تکبر در برابر آیات خدا (قرآن)، تکبر قلبی (قرآن)، خدا و تکبر (قرآن)، زمینه‌های تکبر (قرآن)، متکبران (قرآن)، موانع تکبر (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفردات، راغب اصفهانی، ص۶۹۷، «کبر».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۴۲۲، برگرفته از مقاله «تکبّر».    


رده‌های این صفحه : تکبر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار