توصیف قمقام زخاز و صمصام بتار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب قمقام زخاز وصمصام بتار اثر فرهاد میرزا معتمدالدوله می‌باشد.


پیشینه مؤلف

[ویرایش]

فرهاد میرزا معتمدالدوله (۱۳۰۵ق)، فرزند عباس میرزا و نوه فتحعلی شاه، از دولتمردان عصر ناصری است.

تاریخ تألیف کتاب

[ویرایش]

تاریخ آغاز تالیف کتاب، ۱۳۰۳ قمری و پایان آن، ذی الحجه ۱۳۰۴ قمری است.
[۱] فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۴، مقدمه عمادزاده، تصحیح محرمی زندی.
[۲] فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۸، مقدمه مؤلف.
[۳] فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۸۵۳.
این اثر به فارسی نگاشته شده است و مؤلف آن به سبب تفالی که به قرآن زده و نذری که کرده بود، کتاب را نوشته است.
[۴] فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۵-۶.
وی تالیف خود را قمقام زخار و صمصام بتار، (دریای آکنده و شمشیر برنده)، نام نهاده است، که البته عنوانی است غریب و ناآشنا. این نگاشته، از مقتل‌های مهم است؛ زیرا چنان که خود نویسنده گفته، در نگارش این اثر، تتبع و تحقیق بسیار کرده و از آثار نگاشته شده پس از قرن یازدهم (به سبب عدم اعتبار آنها) استفاده نکرده است.
[۵] فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۸.
از این رو نگاشته وی، نسبت به نگاشته‌های معاصر و حتی پیش از خود، از اعتبار خاصی برخوردار است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

این کتاب در دو جلد سامان یافته است. جلد نخست آن، شامل زندگی امام حسین (علیه‌السّلام) و مباحثی همانند قیام مسلم بن عقیل و حوادث مربوط به قیام امام حسین (علیه‌السّلام) از آغاز تا شهادت اصحاب در روز عاشوراست. جلد دوم به مباحثی از قبیل شهادت بنی هاشم و امام و حوادث پس از شهادت حضرت از قبیل اسارت اهل بیت و بردن آنان به کوفه و شام و بازگرداندن آنان به مدینه، عقوبت کشندگان امام علیه‌السّلام، قیام توابین و مختار و بیان اشعاری در سوگ امام اختصاص دارد.
از نکات برجسته و تحقیقی این کتاب، ضبط درست اسامی اشخاص و مکان‌ها و ترجمه و توضیح صحیح معانی نام‌ها، مکان‌ها، لغات، اشعار و امثال در بسیاری از موارد، و در مواردی، معرفی و بیان شرح حال کوتاه برخی از افراد است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۴، مقدمه عمادزاده، تصحیح محرمی زندی.
۲. فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۸، مقدمه مؤلف.
۳. فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۸۵۳.
۴. فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۵-۶.
۵. فرهاد میرزا معتمدالدوله، قمقام زخاز وصمصام بتار، ص۸.


منبع

[ویرایش]
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۱۰۵_۱۱۲.


جعبه ابزار