توسعه (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوسعت و گشایش دادن را توسعه گویند که در اصطلاح به توسعه بر خانواده در مسکن و هزینه‌ها و غیره اطلاق می‌شود. از آن به مناسبت در بابهای صلات، زکات، تجارت و نکاح سخن گفته شده است.


استحباب توسعه بر خانواده

[ویرایش]

توسعه بر خانواده در مسکن و نیز هزینه‌های جاری زندگی بویژه در شب و روز جمعه و روز عید فطر و قربان، مستحب است.

کار کردن به نیت توسعه بر خانواده

[ویرایش]

چنان‌که کار کردن به نیّت توسعه بر خانواده استحباب دارد.

پرداخت زکات برای توسعه زندگی

[ویرایش]

در جواز پرداخت زکات به فردی که نفقه‌اش بر زکات دهنده واجب است، جهت توسعه در زندگی وی به شرط عدم توانایی او بر توسعه، اختلاف است.
[۷] مستمسک العروة ج۹، ص۲۸۷-۲۸۹.


تخریب مسجد برای توسعه

[ویرایش]

تخریب مسجد به منظور توسعۀ آن جایز است. ظاهر کلمات برخی، توقّف و تردید در مسئله است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الکافی فی الفقه، ص۱۵۳.    
۲. الکافی فی الفقه، ص۱۵۵.    
۳. وسائل الشیعة ج۲۱، ص۵۴۰.    
۴. جامع المقاصد ج۴، ص۷.    
۵. الروضة البهیة ج۳، ص۲۲۰-۲۲۱.    
۶. العروة الوثقی (و حواشی) (ج) ج۴، ص۱۳۰-۱۳۱.    
۷. مستمسک العروة ج۹، ص۲۸۷-۲۸۹.
۸. جامع المقاصد ج۲، ص۱۵۵.    
۹. ذکری الشیعة ج۳، ص۱۳۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه
جعبه ابزار