توحید افعالی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوحید افعالی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

توحید افعالی (کلام)، بحث توحید افعالی در کلام اسلامی
توحید افعالی (فلسفه)، بحث توحید افعالی در فلسفه اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار