عنوانی با این نام ایجاد نشده است : توان

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • برگستوان
 • غنا (توانگری)
 • استوانه مقام جبرئیل
 • استوانه وفود
 • استوانه تهجد
 • استوانه توبه
 • استوانه حنانه
 • استوانه سریر
 • استوانه عایشه
 • استوانه محرس
 • استوانه مخلقه
 • ناتوانی بت‌ها (قرآن)
 • ابوعبداللّه ابراهیم بن ابی‌نصر لفتوانی اصفهانی
 • حسین بن ابوالحسن غراء توانگر نجف‌آبادی اصفهانی
 • ناتوانی از نوشتن (قرآن)
جعبه ابزار