تنور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحل پختن نان را تنور گویند و از آن به مناسبت در باب طهارت سخن رفته است.


طریق تطهیر تنور نجس

[ویرایش]

تطهیر تنور نجس با ریختن آب از بالاترین نقطه‏ای که نجس شده به طرف پایین، تحقق می‏یابد؛ لیکن در صورت تطهیر با آب قلیل، آبی که در کف تنور جمع می‏شود ـ بنابر قول به نجاست غُساله ـ نجس است.
البتّه می‏توان قبل از تطهیر در کف تنور گودالی حفر کرد تا آب غساله در آن جمع شود و چون فرو رفت با خاک یا گِل پاک، آن را پر کرد. بنابر نظر گروهی از فقها تنوری که با ادرار نجس شده در صورت تطهیر با آب قلیل دو بار شسته می‏شود و اگر به غیر ادرار همچون خون، نجس گردد بعد از ازاله عین نجاست، یک بار شستن آن با آب قلیل کفایت می‏کند.
اگر همه تنور نجس شود، آب به صورت دایره‏وار از بالا به پایین ریخته می‏شود، به‏گونه‏ای که تمامی زوایای تنور را دربر گیرد.
[۱] العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۷.
[۳] کلمة التقوی، ج۱، ص۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۷.
۲. منهاج الصالحین (خوئی)، ج۱، ص۱۲۳.    
۳. کلمة التقوی، ج۱، ص۶۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۴۷.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه
جعبه ابزار