تنقیح اسانید التهذیب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتنقیح اسانید التهذیب از آثار آیت‌الله سیدحسین بروجردی می‌باشد.
[۱] سیدحسین، بروجردی، تنقیح اسانید التهذیب، تنظیم: میرزا مهدی تبریزی صادقی، قم: مطبعة سید الشهداء، ۱۴۱۱ ق، ص۶۹۱، اول.معرفی کتاب

[ویرایش]

مؤلف با تنظیم اسناد هر راوی از کتاب تهذیب الاحکام، طرق مختلف و طبقه آن راوی را مشخص نموده است. البته ایشان، اسناد روایات کتاب الکافی را که در کتاب التهذیب نقل شده‌اند، در این تالیف نیاورده است.
اسامی راویان، بر اساس ترتیب عنوان‌ها در کتاب الفهرست شیخ طوسی تنظیم شده‌اند.
طبقات رجال از زمان صحابیان تا شیخ طوسی، در دوازده طبقه گنجانیده شده است.
در بیان هر سند، نشانی آن سند، شامل شماره جلد و صفحه از کتاب تهذیب الاحکام، مشخص شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیدحسین، بروجردی، تنقیح اسانید التهذیب، تنظیم: میرزا مهدی تبریزی صادقی، قم: مطبعة سید الشهداء، ۱۴۱۱ ق، ص۶۹۱، اول.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار