تنزیه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات قرآن که از واژه‌های «سبحان» و مشتقات آن، «تعالی الله»، «قدوس»، «نقدس» و آنچه معنای تنزیه را می‌فهماند، استفاده شده است، معرفی می‌شوند.


معنای تنزیه

[ویرایش]

تنزیه، از «نزه» و به معنای دوری در مکان و غیر آن است
و تنزیه دور داشتن شخص از زشتی و در مورد خداوند ، دور داشتن و پاک دانستن او است از توصیف مشرکان، شبیه، شریک و نقایصی که در حق او روا نیست..

تنزیه‌شوندگان

[ویرایش]

۱. حضرت ابراهیم علیه‌السلام
[۴] به مقاله تنزیه ابراهیم (قرآن) رجوع شود.

۲. حضرت اسحاق علیه‌السلام
[۵] به مقاله تنزیه ابراهیم (قرآن) رجوع شود.

۳. حضرت اسماعیل علیه‌السلام
[۶] به مقاله تنزیه اسماعیل (قرآن) رجوع شود.

۴. انبیا
[۷] به مقاله تنزیه انبیا (قرآن) رجوع شود.

۵. اهل‌بیت علیهم‌السلام
[۸] به مقاله تنزیه اهل‌بیت (قرآن) رجوع شود.

۶. خدا
[۹] به مقاله تنزیه خدا (قرآن) رجوع شود.

۷. حضرت سلیمان علیه‌السلام
[۱۰] به مقاله تنزیه سلیمان (قرآن) رجوع شود.

۸. حضرت عیسی علیه‌السلام
[۱۱] به مقاله تنزیه عیسی (قرآن) رجوع شود.

۹. حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله
[۱۲] به مقاله تنزیه محمد (قرآن) رجوع شود.

۱۰. حضرت نوح علیه‌السلام
[۱۳] به مقاله تنزیه نوح (قرآن) رجوع شود.

۱۱. حضرت هود علیه‌السلام
[۱۴] به مقاله تنزیه هود (قرآن) رجوع شود.

۱۲. حضرت یحیی علیه‌السلام
[۱۵] به مقاله تنزیه یحیی (قرآن) رجوع شود.

۱۳. حضرت یعقوب علیه‌السلام
[۱۶] به مقاله تنزیه یعقوب (قرآن) رجوع شود.

۱۴. حضرت یوسف علیه‌السلام
[۱۷] به مقاله تنزیه یوسف (قرآن) رجوع شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۵، ص۴۱۷، «نزه».    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۴۸، «نزه».    
۳. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۴، ص۱۵، «نزه».    
۴. به مقاله تنزیه ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله تنزیه ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله تنزیه اسماعیل (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله تنزیه انبیا (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله تنزیه اهل‌بیت (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله تنزیه خدا (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله تنزیه سلیمان (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله تنزیه عیسی (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله تنزیه محمد (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله تنزیه نوح (قرآن) رجوع شود.
۱۴. به مقاله تنزیه هود (قرآن) رجوع شود.
۱۵. به مقاله تنزیه یحیی (قرآن) رجوع شود.
۱۶. به مقاله تنزیه یعقوب (قرآن) رجوع شود.
۱۷. به مقاله تنزیه یوسف (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۹، ص۴۵، برگرفته از مقاله «تنزیه»    رده‌های این صفحه : تنزیه | موضوعات قرآنی

منابع اين صفحه : فرهنگ قرآن
جعبه ابزار