تناقض مطلقات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتناقض مطلقات یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای تناقض بین دو قضیه غیر موجهه است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

از آنجا که قضایای حملیه به اعتبار جهت به قضایای دارای جهت (موجهات) و فاقد جهت (مطلقات) تقسیم می‌شوند. در مبحث «تناقض قضایا» نیز به تناقض در غیر موجهات (مطلقات) و تناقض در موجهات پرداخته می‌شود. تناقض مطلقات عبارت است از: نسبت بین دو قضیه غیر موجهه که در کم و کیف مختلف باشند و از صدق هر یک لذاته، کذب دیگری لازم آید؛ مانند: همه انسان‌ها حیوان‌اند و بعضی از انسان‌ها حیوان نیستند.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:

خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، شرح الاشارات و التنبیهات.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، شرح الاشارات و التنبیهات، ج۱، ص۱۸۳.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «تناقض مطلقات»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۲/۱۱.    جعبه ابزار