تناقض قضایای شخصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتناقض قضایای شخصی، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و از اقسام تناقض قضایا است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

تناقض قضایای شخصی (قضایایی که موضوع آنها جزئی است) عبارت است از: اختلاف دو قضیه شخصیه در کیف (سلب و ایجاب)، به‌گونه‌ای که از صدق هر یک از آن دو لذاته کذب دیگری لازم آید؛ مانند: این کودک زیبا است و این کودک زیبا نیست. در این‌گونه قضایا اختلاف در کمّ، معنا ندارد.
[۲] ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۳، ص۶۷.
[۳] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۱۲۰.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).
حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.    
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۷۶.    
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۳، ص۶۷.
۳. خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۱۲۰.
۴. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۹۸.    
۵. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۳۴۲.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «تناقض قضایای شخصی»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۲/۱۱.    جعبه ابزار